Tuyên bố của Tòa Thánh về vụ tấn công khủng bố tại Paris

Ngay sau khi được tin về vụ tấn công khủng bố tại Paris, Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã đưa ra thông báo sau:

Ngay sau khi được tin về vụ tấn công khủng bố tại Paris, Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã đưa ra thông báo sau:

“Tại Vatican, chúng tôi đang theo dõi những tin tức bi thảm từ Paris. Chúng tôi kinh hoàng trước những biểu hiện mới của sự điên loạn, bạo lực khủng bố và thù hận mà chúng tôi lên án một cách triệt để nhất cùng với Đức Thánh Cha và tất cả những người yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương, và cho tất cả người dân Pháp. 

Đây là một cuộc tấn công vào nền hòa bình của toàn thể nhân loại, và nó đòi hỏi một đáp trả kiên quyết, được sự ủng hộ của tất cả chúng ta khi chúng ta chống lại sự lây lan của thứ hận thù giết người dưới tất cả các hình thức của nó.”

 Đặng Tự Do

Nguồn tin: vietcatholic