Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 1 năm linh mục G.B Nguyễn Xuân Bình tại Giáo xứ Tân Hương lúc 17h30 ngày 30/5/2017.

Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và kỷ niệm 01 năm hồng ân Linh Mục  Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình tại G.x Giáo xứ Tân Hương – Giáo hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h30 ngày 30/5/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì