Trực tiếp: Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại tại Giáo điểm Phanxicô xavie Bình Tân lúc 18h00 ngày 25/12/2017

Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại Giáo điểm Phanxicô xavie Bình Tân – Giáo hạt Tân Sơn nhì vào lúc 18h00 ngày thứ Hai  25/12/2017. Do Linh mục Phaolô Võ Phương Tiến chủ tế. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu ở xa không thể đến được. 

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Website: huyha.net

Facebook: Gia đình cầu nguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ – nhà thờ Huyện Sỹ

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì