[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15giờ00 ngày 08/06/2023 tại G.x Thiên Ân

Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Lúc 15giờ00 ngày 08.06.2023. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-