Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay, Năm B, lúc 18:00 ngày 25/02/2024 tại Giáo họ Vĩnh Lộc

Thánh lễ Chúa nhật Tuần II Mùa Chay. Lúc 18giờ00 ngày 25.02.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-