[TRỰC TIẾP]: GĐPTTT Chúa Giêsu TGPSG – Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 09h30 ngày 08/06/2023 tại Gx Tân Sa Châu

Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của GĐPTTT Chúa Giêsu TGPSG. Lúc 09giờ30 ngày 08.06.2023. tại Thánh đường Giáo xứ Tân Sa Châu. Chủ tế ĐTGM Giuse Nguyễn Năng. 

———-oOo———-