Trực tiếp: Đêm Thánh ca tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria tại nhà thờ Huyện Sỹ 27/5/2017

Comments are closed.