Trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14 giờ 50 thứ Tư 07.06.2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư ngày 07.06.2023.

Các múi giờ: Giờ Roma: 8:50, Giờ Việt Nam: 14:50

(Cập nhật lúc 16:00 ngày 07.06.2023)

Nguồn: vaticannews.va/vi