Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot sẽ được phong chân phước vào năm 2022

Nữ tôi tớ Chúa Pauline Jaricot, vị sáng lập Hội Truyền bá Đức tin, sẽ được phong chân phước, ngày 22/5 năm tới, 2022, tại Lyon bên Pháp.

Hôm 04/10/2021 vừa qua, cha Gaetan Boucherlat de Chazotte, Tổng thư ký các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Pháp, thông báo tin này và cho biết Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ đại diện Đức Thánh cha chủ sự lễ phong chân phước. Năm tới cũng là kỷ niệm 200 năm chị Pauline Jaricot thành lập Hội Truyền bá Đức tin.

Chị Pauline Jaricot sinh trưởng trong một gia đình giàu có tại Lyon. Sau 15 năm sống đời trưởng giả, chị cảm thấy đau khổ về thể lý và tinh thần, qua đó và nhờ các bí tích, chị được cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa. Ơn tha thứ và kinh nguyện sốt sắng đã giúp Pauline Jaricot vượt thắng chấn thương sâu đậm ấy, và từ đó cuộc đời của chị thay đổi hẳn. Chị tận hiến cho Chúa với lời khấn hứa long trọng, tại Nhà nguyện Đức Mẹ Fourvière ở Lyon và hoàn toàn phụng sự Thiên Chúa nơi những người nghèo và bệnh nhân, hằng ngày viếng thăm các nhà thương và những bệnh nhân nan y, băng bó các vết thương và an ủi họ. Hoạt động bác ái của chị đi kèm với đời sống cầu nguyện khẩn trương, chị rước lễ hằng ngày, cầu nguyện cho các tội nhân hoán cải và cho công cuộc truyền giáo trên thế giới.

Nhận thấy những khó khăn kinh tế của các vùng truyền giáo, chị Pauline cổ võ những sáng kiến lạc quyên, và từ đó đã nảy sinh Hội Truyền bá Đức tin, được chính thức thành lập ngày 03/5 năm 1822.

Ngày nay, tổ chức này thuộc quyền Tòa Thánh và là hội lớn nhất trong số bốn Hội Giáo hoàng truyền giáo, hằng năm quyên góp trên thế giới và tài trợ hàng trăm triệu đôla cho các miền truyền giáo trong Giáo hội.

(Fides 4-10-2021)

Trần Đức Anh, O.P.

(rvasia.org 06.10.2021)