Tòa Thánh Vatican vẫn từng bước tăng cường chống lại tội phạm nghiêm trọng về tài chánh.

Một tổ chức giám sát quốt tế cho biết rằng Tòa Thánh và quốc gia Vatican đã tiếp tục tăng cường các biện pháp về luật pháp, về điều hành để chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

VATICAN CITY (CNS). Một tổ chức giám sát quốt tế cho biết rằng Tòa Thánh và quốc gia Vatican đã tiếp tục tăng cường các biện pháp về luật pháp, về điều hành để chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Moneyval”, Ủy Ban Chuyên Gia của Âu Châu về Đánh Giá các Biện Pháp Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố, đã chấp thuận bản báo cáo về những nỗ lực gần đây của Tòa Thánh Vatican vào ngày 8 tháng 12 trong một cuộc họp ở Strabourg, nước Pháp. Ủy Ban cũng đưa ra một đánh giá về bản báo cáo của Tòa Thánh Vatican, dự trù sẽ công bố vào giữa tháng mười hai, một phát ngôn viên của Moneycal đã cho Cơ Quan Thông Tin Công Giáo biết như vậy vào ngày 9 tháng Mười Hai.

Trong bản tuyên bố của Tòa Thánh Vatican vào ngày 9 tháng 12 cho biết rằng bản báo cáo và bản đánh giá là “một phần của tiến trình báo cáo thông thường được quy định về những thủ tục của Monneyval cho tất cả các quốc gia thành viên.”

“Bản báo cáo mới nhất xác định rằng Tòa Thánh Vatican đã thiết lập một hệ thống theo chức năng, bền vững và hiệu quả, nhằm ngăn ngừa và chống lại những tội phạm tài chánh,” Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ Trưởng ngoại giao và là trưởng phái đoàn Vatican làm việc với Moneyval đã cho biết như vậy.

Vào năm 2010, Tòa Thánh đã bắt đầu tiến hành lập ra những luật và quy định mới về tài chánh, các hình phạt hình sự nhằm nỗ lực thực hiện tương hợp hơn với những tiêu chuẩn quốc tế về cuộc chiến chống lại việc rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho mạng lưới tội phạm và khủng bố. Tòa Thánh Vatican đã yêu cầu Moneyval giúp đánh giá những cố gắng của mình vào năm 2011 để có thể đưa ra những luật lệ cứng rắn hơn.

Điểm chủ yếu trong việc Moneyval đánh giá là đã khuyến khích Tòa Thánh Vatican tăng cường khả năng Cơ Quan Tình Báo Tài Chánh của mình để đưa ra đường lối nhằm ngăn chặn tội phạm tài chánh, đóng khóa tài sản khi có những hoạt động nghi ngờ và kiểm toán các giao dịch tài chánh trên toàn thành phố Vatican.

Giám sát chặt chẽ Viện Giáo Vụ, thường gọi nôm na là Ngân Hàng Vatican và Ban Quản Lý Di Sản của Tòa Thánh, một ban chuyên lo về các khoản đầu tư, nắm giữ bất động sản, đã là sự quan tâm đặc biệt của Moneyval.

Giuse Thẩm Nguyễn

Nguồn tin: vietcatholic