Thứ Sáu tuần 23 TN Phút lắng đọng Lời Chúa

Lời Chúa:

“Mù lại dắt mù được sao?” (Lc 6,39)

Câu chuyện minh hoạ:

Thánh Ignatio Loyola đã viết: “Nếu tôi không được bắt đầu từ chính mình, thì mọi ý định làm cho người khác nên tốt hơn đều chỉ làm uổng phí thì giờ một cách vô ích mà thôi”.Điều này dĩ nhiên không có nghĩa là người ta phải trở nên hoàn hảo trong mọi sự trước khi ra tay nâng đỡ những người khác. Nhưng có nghĩa là bạn phải biết những khuyết điểm của chính mình và thực tâm sửa đổi chúng ngay trong cả khi đang cố gắng giúp người khác sửa đổi.

Suy niệm:

Sau khi Chúa dạy các môn đệ phải có lòng nhân từ, yêu thương kẻ thù của mình, Chúa còn đòi người môn đệ phải sáng suốt, làm gương sáng trong nhiệm vụ dạy dỗ và sửa lỗi tha nhân.

Thật thế, mỗi Kitô hữu chúng ta phải luôn hoàn thiện chính mình, để qua đời sống tốt lành, thánh thiện của chúng ta mà mọi người sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa. Thế nhưng, muốn làm được điều này, thiết nghĩ chúng ta phải học hỏi Lời Chúa và biết tự kiểm điểm bản thân mỗi ngày, nhất là trong các mối tương quan: với Chúa, với tha nhân và cả với chính mình. Bởi vì, “Mù mà lại dắt mù cả hai đều sa xuống hố?” (Lc 6,39).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nỗ lực học hỏi và sống Lời Chúa, để qua lời nói và gương sáng của chúng con, mà mọi người nhận ra Thiên Chúa của chúng con tôn thờ. Amen.

Têrêsa Mai An