Thứ Ba tuần 3 MVB – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG

Mt 24,28-32

Lời Chúa:

“Ông Gioan đã đến, và những người tội lỗi đã tin” (Mt 24,32).

Câu chuyện minh hoạ:

Chuyện kể rằng, có một lần Chúa Giêsu hiện ra với cha Giovani và tỏ ra yêu thương giáo xứ của ngài, vì có rất nhiều người làm đẹp lòng Chúa. Cha Giovani liền thưa với Chúa:

– Lạy Chúa, đó là những lời chúc tụng ngợi khen Chúa ư?

Chúa Giêsu lắc đầu, Cha Giovani mới nói tiếp:

– A, con biết họ nói những lời cảm tạ, tri ân Chúa phải không?

– Cũng không đúng nữa!

Không chịu thua, cha sở Giovani nói tiếp:

– Hay là những lời cầu xin Chúa ban ơn này ơn nọ cho họ?

Chúa Giêsu lắc đầu nói:

– Con đoán sai cả rồi, lời cầu nguyện mà giáo dân của con đã làm cho Ta vui sướng nhất đó là: “Lạy Chúa, xin thương tha tội chúng con”.

Suy niệm:

Thấy các nhà chức trách Do Thái tự kiêu tự mãn và cố chấp không chịu tin vào lời giảng của Gioan Tẩy Giả về sứ vụ Cứu Thế của Đấng Kitô, nên Đức Giêsu dùng dụ ngôn để khiển trách và cảnh cáo họ rằng: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 24,31). Tại vì họ biết mình tội lỗi. Biết mình tội lỗi thì dễ hoán cải hơn. Và vì hoán cải nên được vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra thân phận bất toàn và tội lỗi, để chúng con chạy đến Chúa lãnh nhận tình thương và sự tha thứ của Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An