Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXX Thường niên năm B

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2015
PHÚC ÂM: Mc 10, 46-52

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

Chúa mang lại ánh sáng cho anh mù, Chúa đã biến đổi cuộc đời của anh, đưa anh vào một cuộc sống mới, cuộc đời mới mà chỉ có anh, người trải qua sự thương đau, mù lòa, tăm tối mới cảm nghiệm được ánh sáng quí trọng như thế nào? Ánh sáng nhận được từ Đức Giêsu Kitô cứu độ đã làm cho Bartimê thấy tất cả, tất cả đều bừng sáng, đều thức dậy trước mắt anh và nói một cách nào đó, anh đã được sinh ra một lần nữa trong một cuộc sống mới, cuộc sống hoàn toàn có ý nghĩa.
Tội lỗi đã vùi dập loài người. Sự dữ đã làm lu mờ đời sống của con người. Chính vì để qui tụ, đổi mới, tái sinh và cứu độ mà Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai tới trần gian. Nên, tất cả những ai đặt lòng tin vào Chúa Giêsu đều có thể được giải thoát, được cứu rỗi. Nhân loại nhờ tin vào Chúa Giêsu, Ngài đã đưa con người vào thế giới mới của Ngài, một thế giới loài người đã được đổi mới bằng ánh sáng đức tin và ân sủng của Đức Giêsu Kitô. Đức tin là một một khám phá, một sự đổi mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, là một cái nhìn mới của một con người đã được tái sinh, chan hòa ánh sáng như TV 36 viết: “… và nhờ ánh sáng của Chúa, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng” và “ Ơn cứu chuộc chứa chan nơi Người”. Thế giới ấy là thế giới mới của Chúa Giêsu vì nơi Chúa ơn cứu độ chứa chan, ơn cứu rỗi lan tỏa ra mọi người khi tất cả đặt niềm tin nơi Chúa. Anh Bartimê được Chúa chữa lành, liền theo Đức Giêsu (Mc 10, 52).Được sáng mắt, đi theo Chúa Giêsu đối với Bartimê là một điều bình thường, là một sự tự nhiên. Nhân loại, người Kitô hữu, môn đệ không thể nào không bám sát, không theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu, người tín hữu càng sáng hơn, càng thấy tỏ tường hơn con đường họ phải đi để làm môn đệ Chúa. Trong con đường theo Chúa Giêsu, người tín hữu không được đứng nhìn lơ đễnh, bàng quang: họ phải dứt khóat chọn đi theo Chúa hoặc từ khước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn để kiên trì chờ đợi gặp Chúa và xin Chúa dủ thương chữa lành:” Lạy Chúa, xin thương xót con”.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh