Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXXIV Thường niên năm A

Chúa nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014

Lễ Chúa Kitô Vua

Phúc Âm Mt 25, 31-46

Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống

MỘT VỊ VUA NHÂN TỪ, KHIÊM TỐN KHÔNG QUYỀN LỰC

Xét về mặt tự nhiên, ai mà chả thích làm lớn, ai chẳng thích quyền hành, thích làm vua với đầy quyền uy, nhiều thần dân trong tay. Chính vì thế, các môn đệ đã tranh luận quyết liệt xem ai sẽ làm lớn trong vương quốc của Chúa Giêsu, một vương quốc mà các môn đệ cứ tưởng rằng Chúa sẽ tới để thiết lập Ðế Vương, rồi các môn đệ sẽ dành nhau ghế này, ghế nọ trong vương quốc ấy. Là vua khi Chúa cưỡi lừa vào thành thánh Giêrusalem trước khi chịu nạn, dân chúng lót áo trải đường, trẻ nhỏ Do Thái tay cầm lá vạn tuế tung hô vị vua cứu tinh của họ, nhưng quả thực, Chúa Giêsu không hề có ý muốn làm vua theo kiểu trần gian, theo kiểu con người trần tục dù rằng gốc gác Người là dòng dõi vua Ðavít. Philatô đã chẳng tò mò hay vì muốn kiếm cớ để kết tội Chúa Giêsu khi ông hỏi Chúa:” Ông có phải là vua dân Do Thái không?” (Mt 27, 11). Chúa Giêsu vẫn đương nhiên là vua vũ trụ, nhưng nước Ngài không thuộc thế gian này. Chúa Giêsu càng cho nhân loại hiểu về vai trò vua của Ngài, về giáo lý, về gốc gác của Ngài:” Khi Ta đói… Khi Ta khát… Khi Ta mình trần… Khi Ta bị tù đày… Khi Ta không nơi nương náu.” Ðạo lý của Ngài là như vậy, vì Chúa tự đồng hóa mình với những con người khó nghèo, người lê thứ, người rốt hết trong xã hội. Có ở trong thân phận của những con người ấy, người ta mới hiểu được Chúa-vua-vũ trụ-vua-con người. Ðây là cái nghịch lý lớn lao nhất của cuộc đời, của Con-Người-Chúa, Con-Người-Vua.

Hiểu Con-Người-Vua-Kitô của Chúa Giêsu, ta sẽ cảm nghiệm được sứ mạng cao cả Chúa Cha trao phó cho Ngài. Vua là để hầu hạ, để phục vụ. Cái chết cuối cùng trên thập giá diễn tả ý cao sâu nhất:” Ta là vua “, vua để hy sinh, chịu chết:” Khi Ta bị treo lên khỏi mặt đất Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta “. Vua là để mang lại hạnh phúc cho người khác.

MỘT VỊ VUA TRÊN MỌI VỊ VUA

Ðối diện với vương quốc sự thật của Chúa Giêsu là vương quốc phi nhân của tà thần, của quỉ ma, của satan. Chúa Giêsu đã làm nổi bật ý nghĩa của vương quốc sự thật: hiền lành, khiêm nhượng, chân thật, bác ái, chia sẻ, quảng đại. Chúa Giêsu luôn làm nổi bật ý nghĩa vương quốc của Ngài vì rằng vương quốc của Chúa Giêsu là vương quốc thiên giới, linh thiêng, vương quốc không thuộc thế gian này. Chúa Giêsu đã biến vương quốc của Ngài thành vương quốc tình yêu. Một thế giới trong đó, vị vua là Chúa Giêsu luôn nghĩ tới mọi người, nhất là những con người nghèo hèn, bé nhỏ và bị hất hủi. Ngài nghĩ tới thần dân của Ngài, không loại trừ ai và không bỏ rơi người nào. Ngài thật là vị vua trên mọi vị vua vì Ngài yêu thương mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh