Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Thường Niên năm B

 

Chúa nhật, ngày 25 tháng Giêng năm 2015

Phúc Âm Mc 1, 14-20

Từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu”

Các bài đọc hôm nay, đặc biệt bài Tin Mừng Mc 1, 14-20 tiếp tục đưa mọi người suy nghĩ về mầu nhiệm ơn gọi. Chúa có cách chọn của Ngài, không ai có quyền bắt buộc Chúa phải thế này phải thế kia, không ai hướng được Chúa đi theo đường của riêng mình, hay đi theo sự chọn lựa của mình. Chúa hoàn toàn tự do trong việc kêu gọi, tuyển chọn môn đệ. Đó hoàn toàn là do tình thương vô biên của Chúa. Tất cả mọi sự chọn lựa của Chúa đều dựa theo ba nhịp: Chúa đi qua, nhìn thấy và kêu gọi.

Theo Chúa cũng có nghĩa được Chúa tuyển lựa để thực thi như Chúa Giêsu trong sứ mạng cứu độ của mình: “Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” và “Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu mến“( Ga 15, 13 ).

Theo Chúa, là tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, gắn bó mình với Chúa có nghĩa là phải chọn lựa đi con đường của Chúa. Mà con đường của Chúa là cả một dặm trường dài dằng dẵng. Chúa đòi hỏi người môn đệ phải sống trọn vẹn thách đố, những đòi hỏi của Tin Mừng.

Theo Chúa, Chúa không hứa với các môn đệ sẽ cho họ giầu có về vật chất hay đường công danh vinh hoa phú quí theo quan niệm của trần gian.

Theo Chúa người môn đệ sẽ bị thử thách, chịu trăm ngàn nỗi khó khăn, có khi chèo thuyền về bến không có gì sau cả đêm thức trắng. Tuy nhiên, được tuyển chọn, các môn đệ sẽ ý thức rằng: “được chết với Chúa Kitô nơi thập giá” và “được gấp trăm ở đời này cùng với cái chết và sự sống đời đời” Theo Chúa là sống trọn vẹn cho Chúa và đặc biệt sống theo ý của Ngài.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh