Tử Đạo xưa và nay

Tháng Mười Một 19, 2015 Admin 0

‘Mùa báo hiếu Ki-tô giáo’ được khai mở với Đại Lễ Các Thánh và Cầu Hồn…như đưa dẫn chúng ta hướng về ngày Đại lễ […]