Tôma thời đại

Tháng Tư 10, 2015 Admin 0

TÔ-MA THỜI ĐẠI                   (CN II/PS-B “Lòng thương xót của Thiên Chúa”)   Nói đến thánh Tô-ma tông đồ là nói đến thái độ hoài […]