Ngoại tình

Tháng Mười Hai 16, 2015 Admin 0

Ý niệm “ngoại tình”[1] chỉ có trong tình yêu đôi lứa. Ngoại tình đối lại với tình yêu chung thủy. Một mối tình trong sáng […]