Lễ ra mùa

Tháng Tư 10, 2015 Admin 0

Trong ngôn ngữ bình dân tại một số địa phương miền Bắc, lễ Phục Sinh được gọi là “Lễ Ra Mùa”. “Ra mùa” có nghĩa […]