Suy niệm về Lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thật là một nguồn an ủi và hãnh diện lớn lao cho chúng ta khi hướng về Đức Mẹ Maria, Mẹ của Đức Chúa Trời, Nữ Vương trên trời dưới đất, một nhân vật mà muôn loài đều bỡ ngỡ thán phục, mặc dầu đã biết, nhưng vẫn luôn luôn sững sốt: “Bà là ai ? Bà làm sao mà đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai?

Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, người độc nhất vô nhị khi bước vào cuộc đời trần thế nầy, không phải như tất cả chúng ta là nạn nhân của tội nặng tổ tông truyền; không phải như chúng ta là nạn nhân mang án lệnh phải chết trên vừng trán công khai; không phải như chúng ta là nạn nhân bị dìm mình trong vũng bùn nhơ  của các tình tư dục; không phải như chúng ta là nạn nhân bị vây hãm bởi mọi mùi xú uế của bảy mối tội đầu. Nhưng…, nhưng khi bắt đầu vào đời, trong ngay tích tắc đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, Người Nữ Do Thái thành Nadarét nầy đã được trang hoàng rực rỡ bằng muôn vạn ân sủng vô cùng quý giá, để xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa cao sang vinh hiển, để xứng đáng làm Nữ Vương mọi loài trên trời dưới đất, ngay cả các quỹ dữ trong hỏa ngục, Đức Trinh Nữ Maria cũng đạp dập đầu dưới chân mình.

Tất cả  những ai sinh ra bởi Ađam, đều mắc tội tổ tông truyền, chỉ trừ một mình Đức Mẹ Maria không mắc tội nầy. Vì thế, Giáo Hội tôn kính Đức Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội chỉ dành riêng cho một mình Đức Mẹ Maria để ngài xứng đáng làm Mẹ Đức Chúa Trời, xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa.

Khi dựng nên tổ tông loài người là ông Ađam và bà Evà, Thiên Chúa yêu thương đã ban cho hai ông bà những ơn đặc biệt tốt đẹp: một thân xác mạnh khỏe, xinh đẹp, với một linh hồn trong sáng, kèm theo những ơn đặc biệt: không đau, không khổ, không chết; thông minh, hiểu biết, hướng thượng. Nhất là ơn siêu nhiên thánh sủng là được thông phần vào chính bản tính của Thiên Chúa, sống đầy tràn hạnh phúc trên đời nầy, và sau khi từ giả trần gian, được về với Thiên Chúa trên Nước Trời. Những ơn đặc biệt nầy, hai tổ tông Adam và Eva sẽ truyền lại cho con cháu được hưởng.

Nhưng than ôi, vì mắc mưu xảo quyệt của ma quỷ cám dỗ, hai tổ tông Ađam và Evà đã phạm tội chống lại Thiên Chúa là Đấng dựng nên họ. Và hai ông bà đã làm mất tất cả những ơn đặc biệt nầy, không nhữmg làm cho mình mất đã đành, mà còn làm cho con cháu mình mất nữa.

Tội đầu tiên, ông Ađam và bà Evà phạm, gọi là tội tổ tông, đã truyền lại cho tất cả con cháu loài người theo con đường sinh sản tự nhiên. Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm tín lý nầy trong thư gởi cho giáo đoàn Rôma: “một người đã đem tội vào thế gian, và theo sau sự tội, là sự chết, vì thế, mọi người phải chết  vì mọi người đã phạm tội.”…”vì tội một người mà sự chết do người ấy gây nên, đã thống trị loài người“…..”vì một người không vâng lời, nên đã làm cho mọi người mắc tội.” (Rôma 5,12-19).

Tội tổ tông là tội chung cho tất cả loài người do hai nguyên tổ Ađam Evà truyền lại cho con cháu mình, vì thế, ai cũng là nạn nhân của tội tổ tông truyền nầy. Đáng lý Đức Trinh Nữ Maria, vì là con cháu của Adam Evà, nên cũng mắc tội tổ tông truyền như mỗi người chúng ta, nghĩa là sinh ra mà không có ơn thánh sủng, không có những đặc ân tự nhiên và siêu nhiên khác, bị dìm sâu trong vũng bùn nhơ của các tình tư dục và các mối tội đầu, phải chịu nằm dưới quyền thống trị của ma quỷ, phải đau, phải khổ và phải chết. Nhưng, vì Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa thương chọn làm Mẹ Con Thiên Chúa, làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên đã được Thiên Chúa ban cho đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhờ hưởng trước, và hưởng đầy tràn những công nghiệp vô cùng của Đấng Cứu Thế, là Con của mình sau nầy.

Đó là tín điều về Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội mà hôm nay chúng ta tuyên xưng và dâng thánh lễ mừng Đức Mẹ Maria. Tín điều nầy đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX long trọng, từ thượng tòa thánh Phêrô, tuyên bố năm 1854, cho toàn thể Giáo-Hội Công Giáo phải tin để cho được rỗi linh hồn: “Được đầy Ơn Cứu Chuộc của Đấng Cứu Thế là Con mình một cách đặc biệt, Đức Trinh Nữ Maria, ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ mình, không mắc tội tổ tông truyền”.

Ôi ! sung sướng biết bao cho chúng ta, vì Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ đẹp tuyệt vời, Mẹ không chút bợn nhơ. Thiên Chúa đã trang điểm cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội để Mẹ xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa, xứng đáng làm Nữ Vương các thánh thiên thần và các thánh nam nữ ở trên trời, xứng đáng làm Nữ Vương mọi loài ở dưới đất.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin thương chúng con.

Amen.

Lm Emmanuen Gioang