Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Hội nghị về “Sự khôn ngoan của Thập giá”

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các nhà thần học cứu xét những thách đố hiện nay dưới ánh sáng Sự khôn ngoan của Thập giá Chúa Kitô, để hỗ trợ việc loan báo Tin mừng, trung thành với đường lối của Thiên Chúa và gần gũi con người.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây, trong sứ điệp gửi Hội nghị thần học quốc tế, nhóm tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, từ ngày 21 đến 24/9/2021 này, về đề tài: “Sự khôn ngoan của Thập giá trong một thế giới đa nguyên”.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ mừng kỷ niệm 300 năm thành lập dòng Thương Khó Chúa Giêsu Kitô, do thánh Phaolô Thánh Giá. Hội nghị cũng muốn đáp ứng “ước vọng của thánh nhân nỗ lực hoạt động để mầu nhiệm Phục sinh, trung tâm của đức tin Kitô và là đoàn sủng của gia đình dòng Thương Khó, được chiếu tỏa và phổ biến, đáp lại tình yêu của Thiên Chúa và đáp ứng những mong đợi và hy vọng của thế giới”.

Trong sứ điệp gửi cha Joachim Rego, Bề trên Tổng quyền dòng Thương Khó, và được phổ biến tại Hội nghị, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Quyền năng cứu độ vô biên bộc phát từ Thập giá chỉ cho thần học tầm quan trọng của lối sống biết liên kết sự cao cả của tư tưởng với sự khiêm tốn của tâm hồn. Đứng trước Đấng Chịu Đóng Đanh, thần học cũng được mời gọi ngỏ lời với thân phận mong manh và cụ thể nhất của con người và từ bỏ những cách thức và chủ trương bút chiến, hân hoan chia sẻ cơ cực của việc nghiên cứu và tín thác tìm kiếm những hạt giống mà Ngôi Lời Thiên Chúa gieo vãi trong sự đa nguyên bị phân hóa và nhiều khi mâu thuẫn của văn hóa”.

Đức Thánh cha cũng viết rằng: “Thập giá của Chúa, nguồn mạch ơn cứu độ cho con người ở mọi nơi và mọi thời, vẫn giữ nguyên tính chất thời sự và hiệu năng, nhất là trong thời kỳ phân hóa ngày nay giữa bao nhiêu thay đổi mau chóng. Vì thế, thật là điều thích hợp khi Hội nghị thần học này đề nghị trình bày Sự khôn ngoan của Thập giá, trong các lãnh vực khác nhau – như những thách đố văn hóa, sự thăng tiến thuyết nhân bản và đối thoại liên tôn và những bối cảnh khác nhau của việc loan báo Tin mừng -, liên kết những suy tư khoa học với những biểu hiện chứng tỏ ảnh hưởng tốt lành của Thập giá trong nhiều hoàn cảnh khác nhau”.

(Rei 21-9-2021)

Trần Đức Anh, O.P.

(rvasia.org 21.09.2021)