Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ

Lc 6,12-19

Lời Chúa:

“Người kêu các môn đệ lại chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,13)

Câu chuyện minh họa:

Một linh mục mướn thợ máy sửa xe cho ngài. Khi anh tới, đầu tiên linh mục hỏi: “Anh thuộc giáo xứ nào?”. Vì anh thuộc một giáo xứ hơn giáo xứ của ngài, nên ngài không mướn anh. Ngài cho rằng việc anh thành một thợ máy giỏi hay không còn tùy vào giáo xứ anh ở.

Thực ra, tôn giáo chẳng có ảnh hưởng gì đối với nghề nghiệp của bạn như người thợ máy, bác sĩ, giáo sư, nghệ sĩ, đầu bếp, tài xế hoặc thương gia.

Suy niệm:

Từ khởi đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn làm một cuộc tuyển chọn: Môsê giải phóng dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, Đavit thay thế vua Saul, các tông đồ làm cộng sự viên rao giảng Tin Mừng… Ngài chọn đủ mọi hạng người, không dựa vào khả năng của họ nhưng dựa vào tình yêu của Ngài. Những chọn lựa của Ngài đều bất ngờ, vượt trên mọi giới hạn của con người. Việc tuyển chọn ấy nói lên một ý nghĩa quan trọng: Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta nhưng vì Ngài yêu thương chúng ta. Ai trong chúng ta cũng là những con người yếu đuối, mỏng giòn, chỉ cậy dựa vào ơn Chúa, vì đó là sức mạnh giúp chúng ta vươn lên, vượt qua bản thân và sống niềm hy vọng vào tình yêu Chúa.

Xin cho con biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình mỗi ngày, sống giây phút hiện tại và phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Chúa.

Têrêsa Mai An