Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên

THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

Lc 12,54-59

Lời Chúa:

“…thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét.” (Lc 12,56)

Câu chuyện minh họa:

Trong thời bắt đạo ở Tây Ban Nha, một vị linh mục bị đưa ra pháp trường để xử tử. Trước khi bị xử tử, cha muốn chúc lành cho họ. Cha nói:

– Tôi muốn ban phép lành cho anh. Xin anh tháo dây cho tay tôi được tự do.

Tên đao phủ cắt dây, đồng thời cũng dùng gươm để cắt luôn tay của ngài. Hắn nói:

– Ban phép lành cho chúng tao đi.

Trước sự kinh ngạc của những người xung quanh, Ngài vẫn ban phép lành cho họ, trong khi những dòng máu trong thân thể của Ngài nhỏ xuống đất cho tới khi Ngài ngã xuống chết.

Suy niệm:

Dấu hiệu thiên nhiên giúp con người nhận ra mưa, nắng nhưng dấu hiệu để nhận biết người môn đệ Chúa là sự tha thứ và lòng quảng đại. Vị linh mục trong câu chuyện trên đây đã sống và thực hành điều đó, để làm chứng cho những gì mình rao giảng. Là những Kitô hữu, chúng ta cần nhạy bén để nhận ra Chúa nơi tha nhân, và là dấu hiệu để người khác nhận biết Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết canh tân đời sống tâm linh của chúng con theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để mọi việc chúng con làm đều đẹp ý Chúa.

Têrêsa Mai An