Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,31-35

Lời Chúa:

“Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)

Câu chuyện minh họa:

Một rabbi già nói với một thanh niên theo thuyết duy vật về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Ông dẫn anh đứng trước cửa sổ và hỏi:

– Anh nhìn thấy gì?

– Tôi thấy trẻ con đang chơi.

Rồi ông lấy tấm gương đặt trước mặt anh hỏi:

– Bây giờ thì anh thấy gì?

– Tôi chỉ thấy mình tôi.

– Chỉ một vật đặt giữa anh và người khác, thì anh chỉ còn thấy có mình. Anh không ngạc nhiên về điều đó sao?

Suy niệm:

Khi con người chỉ biết nhìn vào bản thân thì sẽ không nhìn thấy được tha nhân nữa. Chính vì ý nghĩa đó mà Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta ra khỏi chính mình, vươn tới tha nhân như Chúa đã làm gương cho chúng ta khi Ngài không còn nghĩ đến bản thân, nhưng muốn tập hợp tất cả con cái trong tình yêu của Ngài. Ngài dùng hình ảnh gà mẹ ấp ủ con dưới cánh để diễn tả tình thương của ngài đối với nhân loại. Nhưng không phải tất cả đều chấp nhận để Chúa yêu thương, đó là những con người từ chối tình yêu của Ngài. Thật ra không gì đau đớn và cay đắng cho bằng một tình yêu trao ban mà bị từ chối. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn và tiếp tục yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần chúng con từ chối tình yêu Chúa, biết bao lần chúng con đã không cậy trông vào Chúa. Giờ đây chúng con thành tâm ăn năn về những lỗi phạm ấy, và xin Chúa hãy ban thêm sức mạnh để trong mọi sự, chúng con luôn tín thác và cậy trông vào Chúa luôn.

Têrêsa Mai An