Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm tuần 1 Mùa Thường Niên

THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Mc 1,40-45

 

Lời Chúa:

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41)

Câu chuyện minh họa:

Câu chuyện về vua thánh Louis, ngày kia ngài cùng với một số quan chức đi thăm một trại cùi. Ngài hỏi một viên đại thần: “Nếu ngươi được phép chọn lựa: Một là phạm tội trọng hai là mắc chứng bệnh phong cùi thì ngươi sẽ chọn đường nào.”

Viên đại thần trả lời: “hạ thần thà phạm một trăm tội trọng chứ chẳng thà mắc phải chứng bệnh ghê tởm ấy.”

Thế nhưng nhà vua đã nói với ông ta: “Còn trẫm, thà rằng trẫm mắc phải chứng bệnh ghê tởm gấp trăm lần chứ chẳng thà phạm một tội trọng mất lòng Chúa.”

Suy niệm:

Chứng bệnh phong đối với xã hội Do Thái là một điều ghê tởm. Người ta thường cô lập những người mắc bệnh này, cho ở một nơi riêng lẻ và tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Những người mắc bệnh này phải đau đớn, nhức nhối, hôi thối, nó hủy hoại cơ thể và làm cho người ta chết dần chết mòn. Bệnh phong cũng chính là hình ảnh những người tội lỗi. Vì tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta xấu xa trước Thiên Chúa, làm cho sự sống của chúng ta chết dần chết mòn trong tội lỗi. Đồng thời, nó cũng làm cho lây lan sang người khác vì gương mù gương xấu.

Người mắc bệnh phong muốn xin Chúa chữa lành vì ông ý thức được tình trạng của mình, và Chúa đã chữa ông khỏi bệnh. Còn chúng ta, nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa để xin Ngài tha thứ khi chúng ta lỗi lầm, thì chắc hẳn chúng ta sẽ nhận được lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con tránh xa tội lỗi làm mất lòng Chúa để sự sống của Chúa tồn tại trong con luôn mãi.

Têrêsa Mai An