Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên

THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 21,1-4

Lời Chúa:

“Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).

Câu chuyện minh họa:

Ngày kia, gặp một anh ăn mày, Chúa đã xin anh ta một chút gì đó. Miễn cưỡng anh ta phải vét bị đưa cho Chúa một nắm gạo. Chúa nhận lấy, nhưng rồi sau đó đã trả lại ngay. Tuy nhiên, lạ lùng thay, trên bàn tay anh ta không phải là những hạt gạo gẫy nát mà là những hạt vàng sáng chói. Anh ta tiếc rẻ vì đã không đưa cả bị cho Chúa.

Suy niệm:

Chúa Giêsu quan sát cách thức những người bỏ tiền dâng cúng cho đền thờ, Ngài nhận thấy duy chỉ có bà góa là bỏ nhiều tiền nhất vì đó là tất cả cuộc đời của bà. Những đồng tiền ấy là trọn tình yêu của bà dành cho Thiên Chúa. Còn những người khác dâng cho Chúa những đồng tiền dư thừa của họ. Đối với Chúa, giá trị của sự cho đi không phải là số lượng nhưng là tình yêu, tấm lòng đặt trong đó. Điều làm cho Chúa vui lòng không phải là hình thức bên ngoài, mà là sự kết hợp việc làm của chúng ta với lòng yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, những gì con nhận được là do tình yêu Chúa ban tặng, xin cho con biết quảng đại trao ban, chia sẻ với những người đang cần đến con.

Têrêsa Mai An