Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG

Thánh Anrê, tông đồ

Mt 4,18-22

Lời Chúa:

Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,17)

Câu chuyện minh họa:

John Henry Newman đến Rôma vì muốn minh xác Chúa Giêsu có mời gọi ông, theo Ngài như một Kitô hữu hay không? Một ngày kia trên đường trở về, ông cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hướng dẫn con. Con không thể tìm được đường đi. Xin hướng dẫn con, ôi ánh sáng dịu dàng!”.

Những lời này đem lại cho ông sự bình an, đến nỗi ông lấy bút và bắt đầu viết. Ông đã viết lời cho một thánh ca nổi tiếng: “Xin hướng dẫn con, ôi ánh sáng dịu dàng.”

Trở về Anh, ông đã gia nhập đạo Công giáo và trở thành một trong những người lãnh đạo vĩ đại nhất. Đó là Đức Hồng Y Newman.

Suy niệm:

Khi Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên theo Ngài, các ông đã có thái độ nào? Chúng ta hãy nghe Thánh Marcô kể lại: “Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm và đi theo Ngài”. Tác giả hình như muốn cho chúng ta thấy hai ông đã phải hy sinh lớn lao; hai ông không những bỏ chài lưới, nhưng bỏ cả cha già tức là bỏ cả gia đình để theo Chúa. Chúa đã lôi cuốn được người ta bỏ mọi sự mà theo Ngài. Mà Chúa cũng muốn cho người ta thấy rằng muốn theo Chúa, thì phải bằng lòng bỏ tất cả.

Thực vậy, các tông đồ đầu tiên thoát ly mọi sự trước kia đã ràng buộc các ông là để gắn bó với Chúa Giêsu. Các ông đi theo Ngài một cách tin tưởng, mà không hỏi xem Ngài sẽ dẫn các ông đi đến đâu và tương lai sẽ ra sao. Các ông đi theo Ngài để chia sẻ vui sướng, nhưng đồng thời cũng đồng lao cộng khổ với Ngài. Các ông đi theo Ngài để lãnh nhận lời giáo huấn, lấy đó là mẫu mực cho đời sống mình trước hết, để rồi sau đó tuyên xưng giáo thuyết của Ngài, và truyền bá giáo thuyết đó cho mọi người.

Ước gì mỗi chúng ta biết thực hành những gì các Tông đồ đã làm, là sẵn lòng chấp nhận cái giá các ngài đã phải trả, chúng ta phải sẵn lòng thiêu hủy mọi chiếc cầu phía sau chúng ta để bước theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Ngài muốn dẫn đi.

Têrêsa Mai An