Nội san Lửa Mến tháng 01 năm 2015

 

 

Nội dung: 

– Ngoại kiều và lữ khách

– Suy niệm lời Chúa tháng 01-2015

– Học tập bồi dưỡng Đức Tin

– Trang học tập GĐPTTTCG

– Sứ điệp Hòa bình Thế giới 2015

– Mạn đàm về Giáo hội nhập thể…

– Lời kinh thắp sáng cuộc đời

– Tìm “An hòa” nơi núi rừng Cao nguyên

– Trang Thanh niên, Thiếu nhi, sức khỏe gia đình

– Tin tức, sinh hoạt Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

– Trang ân nhân, bác ái…

Files/Poster gửi kèm: