Nhà thờ Huyện Sĩ, Hạt Sài Gòn – Chợ Quán: Thánh lễ tiệc ly và rửa chân

19 giờ 30 chiều thứ năm tuần thánh, ngày 02 tháng 04 năm 2015 Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng Chánh xứ Nhà thờ Huyện Sĩ, Hạt Sài Gòn – Chợ Quán TGP Sài Gòn đã chủ sự Thánh lễ tiệc ly và rửa chân.

Sau thánh lễ cộng đoàn giáo xứ đã kiệu mình thánh chúa qua nhà tạm để bắt đầu giờ chầu thánh thể.

Xin Click vào đây để xem hình

Tin và ảnh: Admin- Nguyễn Văn Hưởng Ernest