Ngày sida, ngày xabát, khi Giáo hoàng Dòng Tên trả lời

Trong ngày thế giới đấu tranh chống nạn nhiễm sida, Đức Phanxicô tỏ ra cởi mở một cách nhẹ nhàng trong việc dùng bao cao su để chống nạn dịch của căn bệnh này.

PopeFrancis-Africa-3.jpg

Tuy vậy ngài cẩn thận với vấn đề mà từ lâu Giáo hội công giáo vẫn luôn cứng rắn này. Ngài trả lời bằng một câu hỏi theo tu từ học: “‘Chữa bệnh ngày xabát có hợp pháp không?’ Bắt buộc là phải chữa.”

Sau đó ngài giải thích vì sao thảo luận này đối với ngài là vấn đề phụ. “Nạn suy dinh dưỡng, nạn nô lệ, nạn khai thác tài nguyên, nạn thiếu nước uống sạch mới là vấn đề! Chúng ta không hỏi sẽ dùng phương pháp này phương pháp kia để chữa một vết thương. Vấn đề lớn là vấn đề bất công xã hội. Tôi không thích rơi vào trong những suy nghĩ theo kiểu giải các nố lương tâm khi người dân còn thiếu nước uống, thiếu thực phẩm, thiếu nơi ăn chốn ở. Vậy chữa bệnh ngày xabát có hợp pháp không? Tôi không muốn đặt cho mình loại vấn đề này khi người ta vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí và buôn vũ khí. Chiến tranh là nguyên nhân lớn nhất của tử vong. Tôi không muốn nghĩ theo kiểu hợp pháp hay bất hợp pháp, có được làm hay không được làm. Tôi sẽ nói với mọi người: Anh chị em hãy làm việc để kiến tạo công chính. Và khi không còn bất công trên thế giới này, chúng ta sẽ nói về ngày xabát sau.”

(phanxico.vn 02.11.2015)