Mãi mãi một đời hiến dâng

Vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 03 năm 2015, Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu đã cử hành trọng thể Thánh lễ Truyền Tin và chủ sự nghi thức tuyên khấn trọn đời cho các chị lớp Benado Dòng Trinh Vương Bùi Chu. Cùng đồng tế với Đức Cha có quý cha Tòa Giám Mục và quý cha Dòng Đồng Công. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng và thánh thiện.
 
Trong bài giảng, Đức Cha đã triển khai lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ, đồng thời nhấn mạnh đến lời xin vâng của Mẹ Maria. Tiếng xin vâng của Mẹ nồng khít với tiếng xin vâng của Chúa Giêsu. Nhờ tiếng xin vâng này mà nhân loại được đón nhận ơn cứu độ. Vì thế, Đức Cha nhắn nhủ các chị em trong Hội Dòng nói chung và các chị tuyên khấn trọn đời nói riêng hãy noi gương Đức Mẹ tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Khi các chị tuyên khấn sống thanh khiết, khó nghèo và vâng phục là các chị tự nguyện trở nên một của lễ hiến dâng thuộc trọn về Thiên Chúa.
 
Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn trọn đời. Đây là phần rất quan trọng trong Thánh lễ. Sau những năm tháng tập sống các lời khuyên Phúc Âm, giờ đây các chị chính thức tuyên khấn vĩnh viễn thuộc trọn về “bạn tình” Cực Thánh Giêsu, Đấng các chị hết lòng yêu mến phụng sự. Chiếc nhẫn các chị lãnh nhận và đeo trên tay là dấu chỉ thuộc về Đức Kitô và liên kết mật thiết với Ngài. Kết thúc nghi thức, chị Tổng phụ trách tuyên bố nhận các chị làm thành viên chính thức và vĩnh viễn của hội dòng. Cả cộng đoàn đã vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các chị.
 
 
Lớp Benado là lớp thứ 14 của Hội Dòng với khẩu hiệu Tín thác và bổn mạng TruyềnTin. Một sự trùng hợp tuyệt vời khi các chị được Thiên Chúa cất nhắc lên làm Bạn Trăm Năm của Đức Kitô vào chính ngày lễ bổn mạng. Với tấm lòng con thảo, các chị muốn noi gương Mẹ cất tiếng xin vâng theo thánh ý Chúa, đồng thời cậy nhờ Mẹ tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Qua bàn tay yêu thương của Mẹ, Thiên Chúa đã đón nhận của lễ các chị dâng hiến. Kể từ đây, cuộc đời các chị mãi mãi liên kết với Chúa Giêsu theo tinh thần Thơ Ấu Thiêng Liêng. Nguyện xin Chúa cho các chị luôn trung thành với lý tưởng Thánh hiến trong Hội Dòng Trinh Vương.
 
Tác giả bài viết: BTT. Dòng Trinh Vương