Lời Chúa: Thứ Năm tuần I Mùa Vọng

Truyền bá Phúc Âm

 
 
Thứ Năm tuần I Mùa Vọng – Ngày 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục – Bổn mạng các vùng miền truyền giáo
Lời Chúa: 

Mc 16,15-20

15 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo. 16 Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận phạt. 17 Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thày, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, 18cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. 19 Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo.” (Mc 16,15)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Đây là đoạn cuối của Phúc Âm theo Thánh Máccô, ghi lại chỉ thị cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi về trời:

– Chúa chỉ thị: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Phúc Âm cho mọi loài thụ tạo.”

– Ngài hứa tích cực hỗ trợ những sứ giả loan truyền Phúc Âm bằng những dấu lạ kèm theo.

– Các tông đồ đã làm theo chỉ thị đó: rao giảng Phúc Âm khắp nơi, và “dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”

Ý nghĩa “Những dấu lạ kèm theo”: Những dấu lạ như trừ quỷ (x. Cv 5,12-16; 8,7; 16,16-18), nói tiếng lạ (x. Cv 2,4-13; 10,44-46; 1Cr 14,2-40), đặt tay chữa bệnh (x. Cv 4,30; 9,10-17), cầm rắn mà không sao cả (x. Cv 28,3-6) v.v… là bảo đảm có Chúa Giêsu trợ giúp các ông để chiến thắng mọi thế lực gian tà.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Thánh Phanxicô Xaviê được Giáo Hội đặt làm bổn mạng của các xứ (vùng, miền) truyền giáo. Ngài là người thực hiện đúng đoạn Phúc Âm hôm nay.

2. Người truyền giáo vừa rao giảng vừa “dùng những dấu lạ kèm theo” để củng cố lời rao giảng của mình. Trong bối cảnh thời nay, “những dấu lạ kèm theo” là một cuộc sống “lạ lùng” trước con mắt người đời nhưng đúng với tinh thần Phúc Âm.

3. Thiên Chúa, Đấng Cứu Rỗi muốn muôn dân đến với Người. Phần chúng ta, hãy cộng tác với Người: hãy đi đến muôn dân để rao giảng Phúc Âm cho họ. Đến Với Muôn Dân (Ad Gentes) là chủ đề lớn, là đầu đề của một sắc lệnh của Vatican II.

4. Một mục sư nói chuyện với một tín đồ lười biếng:

– Anh có thường đến nhà thờ không?

– Không. Người trộm lành hấp hối trên thập giá đâu cần đến nhà thờ thế mà vẫn lên thiên đàng.

– Có khi nào anh nói về Chúa cho bạn bè nghe không?

– Không. Người trộm hấp hối ấy đâu có nói về Chúa cho ai nghe.

– Anh có đi truyền giáo không?

– Không. Người trộm hấp hối ấy đâu có truyền giáo cho ai.

– Anh tưởng mình giống người trộm ấy ư? Không đâu. Có một khác biệt cơ bản: anh ta là một tên trộm đang hấp hối, còn anh là một tên trộm còn sống nhăn. (Ottobein Teacher)

5. Khuôn vàng thước ngọc: “Hãy nói về Chúa cho những người quanh bạn nghe; và hãy nói về những người quanh bạn cho Chúa nghe”.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, con tin rằng trong cuộc sống của con, bất cứ sự việc gì, ở đâu, lúc nào, Chúa vẫn tiếp tục công trình của Chúa. Con tin rằng con được mời gọi để nhận biết và hợp tác với Chúa, đồng thời đem công trình của Chúa, cũng như giới thiệu Chúa cho bạn bè thân thích, cho những người chung quanh con.

Lạy Chúa, xin ban cho con hiểu rõ trách nhiệm này, cho con lòng tin và can đảm, để thực hiện. Amen