Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

Bài học khiêm nhường

 
 
Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên
Lời Chúa: 

Lc 14,1.7-11

Khi ấy, †nhằm một ngày Sabbat‡ Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.” (Lc 14,11)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Nhân dịp dự một bữa tiệc và thấy thái độ của những khách được mời, Chúa Giêsu đưa ra bài học về chỗ ngồi, tượng trưng cho địa vị:

– Không nên tự mình tranh dành địa vị, vì có thể địa vị ấy không tương xứng với khả năng và phẩm giá của mình.

– Địa vị ấy, hãy để cho người khác sắp xếp cho mình, do sự đánh giá khách quan của họ đối với mình.

– Và tốt nhất là hãy để chính Chúa lo việc đó, vì “hễ ai tự nâng mình lên sẽ bị (Thiên Chúa) hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được (Thiên Chúa) nâng lên”.

B – Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Ba mức độ giá trị của địa vị:

– Địa vị do chính mình dành lấy: kém nhất và dễ lung lay nhất.

– Do người khác trao cho mình bởi nhận thấy khả năng và phẩm chất của mình: vững vàng hơn.

– Do chính Thiên Chúa đặt cho mình: đúng và vững chắc nhất.

2. “Lên voi xuống chó” là cảnh thường xảy ra ở đời. Bởi đó tôi chẳng nên quá quan tâm đến địa vị và danh vọng ở đời. Chỉ xin Chúa giúp tôi làm tròn nhiệm vụ Ngài giao trong hoàn cảnh và thân phận hiện nay của tôi.

3. Trong bàn tiệc Nước Chúa, điều quan trọng không phải là chỗ danh dự mà là tư cách phục vụ: càng phục vụ, càng cao trọng. (“Mỗi ngày một tin vui”)

4. Một ngày năm 11 tuổi, tôi trở về nhà khóc vì chỉ được giao một việc nhỏ của chương trình Thiếu nhi tại nhà thờ, trong khi các bạn khác được phân công  vai chính. Thản nhiên, mẹ tôi lấy chiếc đồng hồ của bà và đặt vào tay tôi.

– Con có thấy gì không?

– Một hộp vàng, mặt và những cây kim.

Rồi bà mở phía sau hộp và nhắc lại câu hỏi. Tôi nhìn thấy những bánh xe nhỏ và những đinh vít. Bà nói : “Chiếc đồng hồ này sẽ vô dụng nếu thiếu đi mỗi phần, ngay cả những phần con không thể nhìn thấy”.

Bài học của bà làm tôi vui sướng hơn tất cả. (Góp nhặt)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Qua bí tích Thánh Thể Chúa hiến thân trọn vẹn đến nỗi chịu hòa tàn trong cuộc đời chúng con. Chúa trở thánh tấm bánh ban sự sống trường sinh cho chúng con. Xin giúp chúng con cũng biết họa lại chân dung yêu thương của Chúa, khi chúng con khiêm tốn cúi mình phục vụ anh em.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa đã sống một cuộc đời phục vụ. chúa đã thi thố tình thương của minh trên kẻ lành người dữ. Chúa không phân biệt sang giầu. Chúa luôn ân cần với tất cả mọi hạng người. Chúa đã dạy chúng con nên người cao trọng giữa anh em không phải là quyền bính mình có, mà là thái độ khiêm tốn phục vụ. Chúa đã đến trần gian để phục vụ. Chúa cũng muốn chúng con đừng đòi người khác phục vụ mình, mà là biết sống có ích cho tha nhân.

Lạy Chúa, giữa những thăng trầm của cuộc sống, xin giúp chúng con đừng quá bận tâm đi tìm danh vọng ở đời. Nhưng xin giúp chúng con biết chu toàn tốt bổn phận hằng ngày. Xin giúp chúng con biết nên thánh bằng việc chu toàn bổn phận của mình. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)