Lịch làm việc của Đức Phanxicô năm 2016

Trước thềm năm mới, Đức Phanxicô, người vừa mừng sinh nhật 79 tuổi nhưng lịch làm việc năm 2016 của ngài không ngơi nghỉ!
Lịch làm việc của Đức Phanxicô năm 2016

Ngoài các buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật và tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần, Đức Phanxicô còn có một loạt các buổi tiếp kiến đặc biệt trong khuôn khổ của Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Năm nay Đức Phanxicô sẽ đi Mễ Tây Cơ và Ba Lan để dự Ngày Giới Trẻ, ngoài ra có thể ngài sẽ đi các nước khác, nhất là các nước Đông Âu. Và dĩ nhiên ngài sẽ tiếp tục công việc cải cách giáo triều.

Ngày đầu năm 2016, Đức Giám mục Rôma đã cử hành hai thánh lễ, buổi sáng ở Đền thờ Thánh Phêrô, buổi chiều ở đền thờ Đức Bà Cả, nơi ngài sẽ mở Cửa Thánh thứ tư ở Rôma.

Tiếp tục công việc cải cách giáo triều

Ngoài các thánh lễ lớn của năm phụng vụ, Đức Phanxicô sẽ dâng thánh lễ kết thúc Năm Thánh Hiến ngày 02-02-2016, một thánh lễ thống hối ngày 4 tháng 3 và lễ phong chức ngày 17 tháng 4.

Ở Vatican, năm 2016 cũng là năm xét xử các bị can trong vụ rò rỉ tài liệu mật về tài chánh của Vatican. Trong số các công việc cải cách, sẽ có hai bộ mới, bộ “giáo dân, gia đình và đời sống” và bộ “công chính, hòa bình và người di dân”. Tháng 10 năm 2015, Đức Giáo hoàng đã chính thức thành lập bộ đầu tiên. Ngoài ra năm 2016, Đức Phanxicô còn tham dự năm buổi họp với hội đồng hồng y cố vấn.

Sau hai kỳ họp Thượng Hội Đồng Gia đình, Đức Phanxicô sẽ công bố một tông huấn vào các tháng đầu năm 2016.

Các chuyến viếng thăm mục vụ

Nếu không có một cuộc viếng thăm giáo xứ nào trong địa phận của ngài được dự trù trong năm 2016, thì ngày 17 tháng 1, Đức Phanxicô sẽ đến thăm một nguyện đường do thái giáo ở Rôma. Hai chuyến đi đã được lên lịch chính thức: chuyến đi Mễ Tây Cơ từ 12 đến 18 tháng 2 và chuyến đi Cracovia Ba Lan tham dự Ngày Giới Trẻ vào cuối tháng 7-2016.

Từ ngày 7 đến 12 tháng 3, Đức Phanxicô và giáo triều sẽ đi tĩnh tâm hàng năm vào dịp Mùa Chay. Cuộc viếng thăm mục vụ thành phố Milan dự trù vào ngày 7 tháng 5 được dời lại qua năm 2017. Nhưng cũng có nhiều cuộc hủy bỏ trên trang mạng của Phủ Giáo hoàng, dự trù có thể có những chuyến đi khác thay thế vào. Buổi Kinh Truyền Tin chúa nhật 22 tháng 5 bị hủy bỏ. Tháng sáu, buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 22 và buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 26 cũng bị hủy bỏ mà không nêu lý do. Như thế có thể có một chuyến đi ngắn ra nước ngoài vào tháng 5 và một chuyến đi khác dài ngày hơn vào tháng 6.

Kosovo và Armênia là những nơi ưu tiên của chuyến đi. Ngược lại, Đức Phanxicô sẽ không quay trở lại Châu Mỹ La Tinh sau chuyến đi Mễ Tây Cơ.

Năm Thánh Lòng Thương Xót

Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ kết thúc trọng thể vào ngày 20 tháng 11 tại Quảng trường Thánh Phêrô, cho đến 15 tháng 11-2016, Đức Giáo hoàng sẽ có khoảng mười mấy buổi tiếp kiến đặc biệt vào ngày thứ bảy.

Trong suốt Năm Thánh, Đức Giáo hoàng sẽ có lịch làm việc ân xá bận rộn, ngày 21 tháng 1 với các nhân viên làm việc ở đền thờ, ngày 6 tháng 2 với nhóm cầu nguyện Padre Pio, ngày 22 tháng 2 với giáo triều, ngày 24 tháng 4 với các em vị thành niên, ngày 29 tháng 5 với các thầy phó tế, ngày 2 và 3 tháng 6 với các linh mục, ngày 12 tháng 6 với các người bệnh và khuyết tật, ngày 5 tháng 9 với các thiện nguyện viên, ngày 25 tháng 9 với các giáo lý viên, ngày 6 tháng 11 với các tù nhân. Ngày 8 và 9 tháng 10 là ngày “thánh mẫu”.

Ngày thứ tư Lễ Tro 10 tháng 2, Đức Phanxicô sẽ gởi các “thừa sai của lòng thương xót” tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô đi sứ vụ trên khắp thế giới. Ngoài ra có những buổi đặc biệt Đức Giáo hoàng sẽ cử hành như buổi canh thức “lau nước mắt” ngày 5 tháng 5 và lòng Chúa thương xót ngày 2 và 3 tháng 4. Và còn những buổi  Đức Giáo hoàng dự riêng như “dấu hiệu Năm Thánh” lòng thương xót.

(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 03.01.2016/
cath.ch, 2015-12-24)