Jordan Kỷ niệm bốn mươi năm thống nhất ngày mừng lễ Giáng sinh

 WHĐ (23.12.2015) – Năm nay là kỷ niệm 40 năm thống nhất ngày mừng lễ Giáng sinh trong tất cả các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô giáo ở Jordan. Vào năm 1975, các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô giáo đã thông qua một quyết định theo đó tất cả các Kitô hữu của Vương quốc Jordan đều mừng Đại lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, theo lịch Grêgôriô, còn lễ Phục Sinh sẽ theo lịch Julianô.

Jordan hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới mà hai đại lễ của Kitô giáo được tất cả các Kitô hữu cử hành trong cùng một ngày; đây là một niềm tự hào của các Kitô hữu địa phương. Nhân dịp này, cha Rifat Bader người Jordan, là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Công giáo, nêu ra suy nghĩ: “Đâu là tầm quan trọng của việc thống nhất các ngày lễ này? Thánh Phaolô nói: Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa. Thế thì tại sao các ngày lễ Kitô giáo lại không được cử hành vào cùng một ngày?”.

Tại Jordan, Giáng sinh là một ngày lễ quốc gia từ năm 1999 – là năm Vua Abdullah II lên ngôi.

Cuộc tranh luận về việc thống nhất các ngày lễ trọng trong phụng vụ mà các Giáo hội và các cộng đồng Kitô giáo khác nhau cử hành vào những ngày khác nhau lại được khơi lên, đặc biệt từ tháng Năm năm 2014, khi Đức Thượng phụ Chính thống Tawadros II (nghi lễ Cốp), gửi thư cho Đức giáo hoàng Phanxicô, nhân kỷ niệm một năm ngày hai vị gặp nhau lần đầu tiên tại Vatican, đề nghị thống nhất ngày cử hành lễ Phục Sinh.

Minh Đức