Jn 10 11 18 CN 4 PS Chúa Chiên lành

Jn 10 11 18 CN 4 PS Chúa Chiên lành 

Nguyễn Văn Hưởng Ernest

Hôm nay là Chúa Nhật 4 mùa Phục sinh, Chúa Nhật Chúa chiên lành. Chúa Nhật hôm nay đặc biệt cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Khi cầu nguyện cho ơn thiên triệu, người Công giáo Việt Nam chưa cảm thấy tình trạng thiếu ơn gọi linh mục tu sĩ một cách trầm trọng như đã xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ngày cầu cho ơn thiên triệu không chỉ có vậy. Ngày cầu cho ơn thiên triệu là ngày hướng về Đức Giêsu như Đấng Chăn Chiên thật như chúng ta đã nghe trong bài Phúc âm hôm nay. Ngày cầu cho ơn thiên triệu là ngày cầu cho có nhiều người quảng đại bước theo bước Đức Kitô mục tử, cũng là cầu cho nhiều người quãng đại sống theo những lời khuyên của Đức Giêsu. Cầu nguyện cho ơn thiên triệu vì thế cầu cho có nhiều người hiến thân đời mình phục vụ cho công việc của Đức Kitô mục tử.
Trong thời Đức Giêsu, hình ảnh người chăn chiên của vùng Trung Đông thật là quen thuộc và dễ thương. Thông thường, ban sáng anh ta dẫn đàn chiên đi ăn cỏ, và chiều chiều lại dẫn chúng về uống nước nơi suối nước cũng là nơi anh giao chiên lại cho chủ. Bổn phận người chăn chiên là tìm cho ra đồng cỏ xanh tươi để cho đàn vật được giao tới gặm cỏ và suối nước để chúng tới uống. Điều quan trọng hơn cả là phải bảo vệ đàn chiên khỏi thú dữ và khỏi kẻ trộm. Do đó người chăn chiên phải mang sẵn vài khí giới để tự bảo vệ và bảo vệ đàn chiên. 
Bài Phúc âm hôm nay còn làm nổi bật sự khác biệt giữa người chăn thật và kẻ làm thuê hay nói đúng hơn sự đối nghịch giữa vị Mục tử nhân lành và những người chăn thuê. Nếu người Mục tử chân thật sống chết với đàn chiên thì người chăn thuê tìm cách cứu lấy mạng sống mình và bỏ mặc đàn chiên cho sói rừng và trộm cắp hoành hành. Nếu người Mục tử chân thật và đàn chiên biết nhau và hiểu tiếng của nhau thì người chăn thuê không hề quan tâm đến đàn chiên, ông ta chỉ quan tâm đến tiền, đến việc thu được lợi lộc nhờ đàn chiên. 
Những điều nói trên phù hợp với chương 34 trong sách tiên tri Êzêkiel. Trong chương này, tiên tri Edêkiên đã quở trách giới cầm quyền thời tiên tri sống một cách thậm tệ vì họ đã trở nên những kẻ vô trách nhiệm, không những không lo chăm sóc dân Chúa mà còn trở nên những kẻ cướp bóc dân. Vì thế, Thiên Chúa sẽ cách chức họ và chính Ngài sẽ đứng ra chăm lo cho dân Ngài. Ngài sẽ cắt cử một Vị Mục Tử theo gương vua Đavít xưa và bài Phúc âm hôm nay cố ý trình bày cho chúng ta thấy tất cả những điều tiên báo trong sách Edêkiên đã trở thành hiện thực nơi Đức Giêsu.
Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa Mục Tử, vừa là vị cứu tinh Mêsia, vừa là Con Vua Đavít. Bài Tin Mừng hôm nay làm nổi bật tính cách của người Mục tử chân thật : “Người mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên.” Người Mục tử chân thật chăm lo cho sự an toàn của đàn chiên nên đứng ra bảo vệ đoàn chiên. Người mục tử chân thật sẵn sàng hy sinh cho chúng, khác hẳn với người chăn thuê là những người đã tỏ ra thô bạo đối với kẻ thấp cổ bé miệng, thô bạo đối với những người mang thương tật, là những người đau khổ tinh thần và thể xác. 
Chúa Giêsu là Mục tử chân thật. Chúa Giêsu là gương mẫu phục vụ cho những người dấn thân theo Chúa. Ơn gọi linh mục hay tu sĩ, tự bản tính, luôn luôn là một ơn gọi phục vụ quảng đại Chúa và anh em theo gương Đức Kitô. Chính vì thế cầu nguyện cho ơn thiên triệu là cầu nguyện cho có nhiều anh chị biết quảng đại đáp lời Chúa, tìm thấy niềm vui khi sống trong nhà Chúa.
Thực sự mà nói thì nơi các anh chị thanh niên tại Việt Nam cũng như trên thế giới, không thiếu những người ôm ấp lý tưởng phục vụ và thực hiện bằng cách nầy hay cách khác. Người ta có thể thấy rất nhiều anh chị hy sinh rất nhiều để thực hiện những công trình phúc lợi cho xã hội, cho người nghèo. Thế nhưng nhiều khi đó chỉ là những tình cảm nhất thời, bùng phát, mau qua. Nhiều anh chị muốn đi tu nhưng sợ thời gian, sợ mình không chịu nổi hy sinh, chịu khó suốt đời. Hạnh phúc thật của người kitô hữu là ở chỗ phục vụ như Chúa Giêsu : phục vụ trong đời sống gia đình và nhất là dành trọn cuộc đời cho Chúa trong ơn gọi tu trì để phục vụ cho Chúa, cho Nước Thiên Chúa.
Vì thế, nhân dịp ngày thế giới ơn gọi năm nay, chúng ta cùng hợp ý với Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện thoát khỏi những quyến rủ của thế lực, của tiền tài, danh vọng để bước theo tiếng gọi của Chúa ra đi mang lại bình an và hạnh phúc chân thật cho con người.