Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề Trên Thượng cấp Việt Nam

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2014

LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM

K’Long – Đà Lạt

04-05-06.11.2014

 

Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề Trên Thượng cấp Việt Nam (LHBTTCVN) năm 2014 được tổ chức tại Trung tâm Don Bosco K’Long, thuộc giáo phận Đà Lạt từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 11 năm 2014, với chủ đề: “Được Thánh hiến để thi hành Sứ vụ”.

1. Có 147 đại biểu tham dự là các Bề trên và đại diện Bề trên thuộc các đơn vị Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn Tông đồ trong toàn quốc.

2. Hội nghị thường niên LHBTTCVN năm 2014 vui mừng chào đón Đức cha Antôn Vũ Huy Chương giám mục giáo phận Đà Lạt đến chủ sự Thánh lễ Khai mạc và các thuyết trình viên là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Uỷ ban Tu sĩ / HĐGMVN; Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN; Linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP; Linh mục Vinh Sơn Phạm Đình Khoan, SJ; Linh mục Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SBD và Sr. Thecla Trần Thị Giồng, Dòng Đức Bà.

3. Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, các Bề trên đã lắng nghe những đề tài chia sẻ và thuyết trình về một số vấn đề liên quan đến đời sống và sứ vụ của đời sống thánh hiến:

– Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chia sẻ với Hội nghị về “Hiện trạng đời sống Tu trì tại Việt Nam”, giải đáp thắc mắc về cách thức tổ chức “Năm Đời sống Thánh hiến”, gợi ý các sinh hoạt trong Năm Đời sống Thánh hiến và trình bày về nội quy của Uỷ ban Tu sĩ đã được HĐGMVN phê chuẩn.

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã trình bày đề tài: “Giáo huấn của Giáo hội về thánh hiến và sứ vụ”

Linh mục Vinh sơn Phạm Xuân Hưng, OP đã trình bày đề tài: “Nhận định về thánh hiến và sứ vụ của tu sĩ”

Linh mục Vinh sơn Phạm Đình Khoan, SJ đã trình bày đề tài: “Cộng đoàn tu sĩ thi hành sứ vụ”

Linh mục Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SDB đã trình bày đề tài: “ Đào tạo người tu sĩ để thi hành sứ vụ”

Linh mục Giuse Giuse Trần Hòa Hưng, Giám tỉnh Dòng Don Bosco, Chủ tịch LHBTTCVN chia sẻ về đề tài: “Quyền bính và sứ mạng”

Nữ tu Thecla Trần Thị Giồng, Dòng Đức Bà đã trình bày đề tài: “Hướng dẫn cộng đoàn để thi hành sứ vụ”

4. Hội nghị cũng đã nghe Ban Điều Hành LHBTTCVN báo cáo Tổng kết hoạt động và về Quỹ tài chánh của Liên hiệp trong năm 2014.

5. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các Bề trên thảo luận với các đề tài được gợi ý từ các bài chia sẻ và thuyết trình của quý Đức cha, quý cha và quý soeur.

6. Sau khi thảo luận và trao đổi chung tại Hội trường với sự chủ sự và hướng dẫn của cha Chủ tịch LHBTTCVN, Hội nghị đã đúc kết một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới; những vấn đề đào tạo và huấn luyện giới tu sĩ, đặc biệt là đối với các tu sĩ trẻ; đồng thời đề ra các sinh hoạt cụ thể trong Năm Đời sống Thánh hiến, cũng như thảo luận về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội LHBTTCVN nhiệm kỳ V vào năm 2015 và giao trách nhiệm cho Ban Điều hành đưa ra chương trình và kế hoạch thực hiện.

Hội nghị thường niên LHBTTCVN năm 2014 đã khép lại, nhưng những thành quả và bầu khí hiệp thông huynh đệ đầy tình thân ái của Hội nghị chắc chắn sẽ đem lại cho các thành viên của Liên hiệp một niềm vui và một sự hứng khởi mới trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ tha nhân, đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy những người sống đời thánh hiến tại Việt Nam, càng ngày càng trở nên những chứng nhân loan báo Tin Mừng giữa thời đại hôm nay.

Lm Giuse Phan Trọng Quang, Tổng thư ký LHBTTCVN

Nguồn: WHĐ