Hình Lễ Suy tôn Thánh Giá tại Nhà thờ Huyện Sỹ – Chợ Đũi Thứ Sáu ngày 3/4/2015

19 giờ 30 chiều thứ Sáu tuần thánh, ngày 03 tháng 04 năm 2015 Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng Chánh xứ Nhà thờ Huyện Sĩ, Hạt Sài Gòn – Chợ Quán TGP Sài Gòn đã chủ sự Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá.

Sau thánh lễ cộng đoàn giáo xứ đã suy niện 14 đàng Thánh giá, sau Thánh lễ là nghi thức an táng và di chuyển xác Chúa về  nhà tạm để cộng đoàn cầu nguyện, hôn chân Chúa.

nghi-thuc-suy-ton-thanh-gia-tai-nha-tho-huyen-sy-4_2015

Xin”Click” lên hình để xem các hình trong album này