Hình Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cầu cho các linh hồn 27/3/2015

hinhbai

Thứ Sáu ngày 27/3/2015 vào lúc 19giờ15. Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cùng hiệp dâng buổi cầu nguyện cho các linh hồn tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ. Đến hiệp thông gồm Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Buổi đọc kinh được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần lúc 19 giờ 15 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn

Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này