Hillary Clinton nói tàn sát Kitô hữu của quân khủng bố Hồi Giáo IS phải gọi là diệt chủng

Trong một cố gắng nhằm tách mình ra khỏi chính sách của chính quyền Obama, ứng cử viên tổng thống và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng bây giờ bà tin rằng việc tàn sát các Kitô hữu ở Syria và Iraq của quân khủng bố Hồi Giáo IS phải được gọi đích danh là một cuộc diệt chủng.

Trong khi lên án quân khủng bố Hồi Giáo IS, Obama đã né tránh không bao giờ dùng từ “genocide” tức là “diệt chủng” để nói về tội ác của quân khủng bố Hồi Giáo IS,

Quân khủng bố Hồi Giáo IS “cố ý tiêu diệt không chỉ cuộc sống, nhưng quét sạch sự tồn tại của các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở Trung Đông trong những lãnh thổ do chúng kiểm soát” Bà Hillary Clinton cho biết như trên hôm 29 tháng 12.

Ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton cũng tuyên bố bà có một “kế sách vẹn toàn” không chỉ có thể khống chế quân khủng bố Hồi Giáo IS mà còn là tiêu diệt chúng.

Đặng Tự Do

Nguồn tin: vietcatholic