Hiệp thông cầu nguyện ngày 29/8/2014

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho các Gia đình tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19 giờ 30 ngày 29/8/2014.

 

16 người xin tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.

23 người xin vững tin và bình an trong gia đình

11 người xin  được thuận lợi trong công việc

14 người xin được như ý nguyện xin

9 người xin cho con cháu được ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ

18 người xin được ơn chữa lành

2 người xin được trả nợ

4 người xin ơn hoán cải

1 người xin cho khỏi bệnh nan y

2 người xin cho sớm có con

1 người xin cho tất cả mọi người mắc bệnh nan y trên toàn thế giới

Xin cầu cho 

19 linh hồn Giuse

23 linh hồn Maria

8 linh hồn Thai nhi

7 linh hồn Anna

6 linh hồn Phêrô

1 linh hồn Phaolo

2 linh hồn Anton

2 linh hồn Rosa

4 linh hồn Matheu

3 linh hồn Gioan

6 linh hồn Gioan Baotixita

3 linh hồn Teresa

3 linh hồn Đaminh

1 linh hồn Martino

1 linh hồn Madalena

1 linh hồn Phanxico Xavie

3 linh hồn Micae

1 linh hồn Catarina

5 linh hồn mồ côi

1 linh hồn Stephano

1 linh hồn Philipphe