Hiệp thông cầu nguyện ngày 22/8/2014

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho các Gia đình tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19 giờ 30 ngày 22/8/2014.

 

18 Xin ơn Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

22 Xin ơn vững tin và bình an trong gia đình

5 Xin ơn ơn soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

5 Xin ơn  hánh hóa bản thân và gia đình

6 Xin ơn cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

16 Xin ơn mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

6 Xin ơn Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

6 Xin ơn cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

4 Xin ơn sớm có công ăn việc làm và việc làm đượcluôn thuận lợi

2 Xin ơn cho được phỏng vấn và thi đậu

7 Người xin cho vượt qua khó khăn và trả được nợ

8 Xin ơn mọi sự như ý

16 Xin ơn xin chữa lành bệnh

3 Xin ơn sớm có con, xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

2 Xin ơn đi dường được bình an

9 Xin ơn ho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

1 Người xin cho con cái luôn trung thành với ơn gọi và luôn yêu mến Chúa

2 Người xin cho linh hồn nhà báo James được yên nghỉ trong Chúa. Xin Chúa an ủi và ban bình an cho gia đình Anh. Xin Chúa che chở, gìn giữ các nhà báo còn bị giam giữ tại Syria. 

 Xin cầu cho 

2 Linh hồn Anna

2 linh hồn Anton

5 linh hồn Phero 

1 linh hồn Teresa

1 linh hồn Enmanuel

1 linh hồn Daminh

15 linh hồn Maria

1 linh hồn Matta

13 linh hồn Giuse

1 linh hồn Gioan

1  linh hồn Gioan Kim

5 linh hồn Gioan Baotixita

5 Người xin cho Ông bà Nội ngoại tổ tiên

1 Người xin cho linh hồn Ngoại giáo

7 Người xin cho các Đẳng linh hồn