Hiệp thông cầu nguyện ngày 10/10/2014

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục và các Linh hồn tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19 giờ 30 ngày 10/10/2014.

 

15 Xin ơn Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

14 Xin ơn vững tin và bình an trong gia đình

22 Xin ơn ơn soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

7 Xin ơn  hánh hóa bản thân và gia đình

6 Xin ơn cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

9 Xin ơn mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

4 Xin ơn Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

4 Xin ơn cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

5 Xin ơn sớm có công ăn việc làm và việc làm được luôn thuận lợi

1 Xin ơn cho được phỏng vấn và thi đậu

16 Xin ơn mọi sự như ý

23 Xin ơn xin chữa lành bệnh

5 xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

5 Xin ơn đi dường được bình an

9 Xin ơn ho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

1 Người xin cho Gia đình được đoàn tụ

1 Người Ngoại đạo xin ơn chữa lành bệnh

 Xin cầu cho 

5 Linh hồn Anna

2 Linh hồn Andrê

1 linh hồn Anton

10 linh hồn Phero 

8 linh hồn Teresa

1 linh hồn Enmanuel

3 linh hồn Daminh

12 linh hồn Maria

2 linh hồn Matta

17 linh hồn Giuse

1 linh hồn Gioan

1  linh hồn Gioan Kim

2 linh hồn Martin

2 linh hồn Lui 

3 linh hồn Matta

1 linh hồn Augustino

1 linh hồn Gioan Baotixita 

2 linh hồn Rosa

2 linh hồn Madalêna 

2 linh hồn Mathew

2 linh hồn Giacobe

2 linh hồn Micae

9  linh hồn Thai Nhi 

2 linh hồn Ngoại Đạo