Hiệp thông cầu nguyện cùng Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ ngày 14/11/2014

 

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho các linh mục và  tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19giờ15 ngày 14/11/2014.

 

hinh-huyen-sy-14-11-2014

 

15 Xin ơn Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

5 Xin ơn vững tin và bình an trong gia đình

5 Xin ơn ơn soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

2 Xin ơn hánh hóa bản thân và gia đình

10 Xin ơn cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

10 Xin ơn mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

13 Xin ơn Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

8 Xin ơn cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

7 Xin ơn sớm có công ăn việc làm và việc làm được luôn thuận lợi

1 Xin ơn cho được phỏng vấn và thi đậu

6 Xin ơn mọi sự như ý

15 Xin ơn xin chữa lành bệnh

1 Xin ơn sớm có con

1 xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

2 Xin ơn đi dường được bình an

6 Xin ơn cho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

5 Xin cho gia đình trên dưới thuận hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng yêu thương nhau

2 Người xin cho gia đình được đoàn tụ

2 Người xin cho người dân ý thức chấp hành luật lệ giao thông

2 Người xin cho con ngoan ngoãn, vâng lời và học giỏi

1 Người xin có ý chí để thực hiện ước mơ của mình

 1 Người xin cho sớm mua được nhà

6 Người  xin trả được nợ

1 Xin cho Chị Anna chữa hết bệnh ung thư

4 Người xin cho Chị lấy được người như ý

2 Người xin cho giấy tờ được thuận lợi

2 Người xin cho em bé mau biết nói

1 Xin cho chữa lành và được chính phủ trợ cấp

Xin cầu cho

12 Linh hồn Anna

5 Linh hồn Anna Maria

1 Linh hồn Andre

7 linh hồn Anton

1 linh hồn Domonico

2 linh hồn Daminh

1 linh hồn Enmanuel

24 linh hồn Giuse

1 linh hồn Gioan

24 linh hồn Giuse

2 linh hồn Vincente

1 linh hồn Lucia

1 linh hồn Lui

2 linh hồn Maria Madalena

3 linh hồn Gioan Kim

2 linh hồn Matheu

2 linh hồn Matta

2 linh hồn Micae

72 linh hồn Maria

12 linh hồn Phero

5 linh hồn Phaolo

2 linh hồn Philiphe

4 linh hồn Teresa

1 linh hồn Rosa

1 linh hồn Benedicto

1 linh hồn Inhaxio

1 linh hồn Isave

1 linh hồn Elima

2 linh hồn Ngoại Đạo

 

 

Nhng ý nguyn

Hip thông cu nguyn quang trang web trong tun qua

 

Cầu cho linh hồn tu sĩ nam nữ & các đẳng linh hồn,
Xin Bình an, sức khỏe, cơ hội tốt, công ăn việc làm cho các gia đình nội, ngoại,anh chị em, và “Gia Đình Cầu Nguyện” tại Núi Đức Mẹ này. Xin cách riêng cho các anh chị ca đoàn, tổ chức phục vụ cho các buổi cầu nguyện thêm sốt sắng và ngày càng đông người tham dự. và ca đoàn Gia Đình Cầu Nguyện Núi Đức Mẹ được trả công bội hậu.

Xin cho những người mất đức tin biết trở về về với Chúa.
Xin ơn chữa lành
Xin cho giấy tờ đi xa thuận lợi
Xin cho con đỡ đầu xưng tội rước lễ, con cái ngoan, học giỏi!

Các linh hồn Linh mục đã qua đời

Xin cầu cho Linh hồn Ông bà cha mẹ và các Đẳng linh hồn 

Xin cầu cho các linh hồn :

5 Maria

2 Rosa

5 Giuse

6 Dominico

1 Gioan

5 Giuse

1 Lucia

1 Teresa