Hiệp thông cầu nguyện cùng Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ ngày 12/12/2014

 

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân và  tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19giờ15 ngày 12/12/2014.

 hiepthonghuyensy12-12-2014

 

 

10 Xin ơn Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

3 Xin ơn vững tin và bình an trong gia đình

4 Xin ơn ơn soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

2 Xin ơn hánh hóa bản thân và gia đình

6 Xin ơn cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

4 Xin ơn mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

8 Xin ơn Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

5 Xin ơn cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

5 Xin ơn sớm có công ăn việc làm và việc làm được luôn thuận lợi

5 Xin ơn cho được phỏng vấn và thi đậu

7 Xin ơn mọi sự như ý

20 Xin ơn xin chữa lành bệnh

3 xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

1 Xin ơn đi dường được bình an

1 Xin ơn cho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

5 Xin cho gia đình trên dưới thuận hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng yêu thương nhau

1 Người xin cho ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời cha mẹ

1 Người xin chị Chi và Ánh được chữa lành bệnh ung thư

1 Người xin cho gia đình được đoàn tụ

1 Người  xin trả được nợ

1 Người xin cho gia đình trở về với Chúa, thêm ơn Đức tin

1 Người xin cho  lấy chồng được người như ý

 

Xin cầu cho

10 Linh hồn Anna

5 Linh hồn Anna Maria

3 linh hồn Anton

1 linh hồn Martin

1 linh hồn Daminh

1 linh hồn Elizabet

5 linh hồn Phero

4 linh hồn Phaolo 

1 linh hồn Philiphe

3 linh hồn Teresa 

1 linh hồn Rosa

13 linh hồn Maria

2 linh hồn Madalena 

1 linh hồn Mathew 

1 linh hồn Isave

1 linh hồn Micae 

1 linh hồn Lucia

2 linh hồn Vinh sơn

11 linh hồn Giuse

1 linh hồn Vincente

1 linh hồn Maria mới qua đời

1 linh hồn ngoại giáo Trần Văn Huy nhân ngày giỗ

Cầu cho Ông bà tổ tiên, nội ngoại, cha mẹ và anh chị em

 

 

Nhng ý nguyn

Hip thông cu nguyn quang trang web trong tun qua

Xin ban cho sức khoẻ và bình an cho Cha mẹ hai bên

3 gia đình xin cho giấy tờ, hồ sơ phỏng vấn được thuận lợi

2 người xin bỏ được tính ích kỷ và biết yêu thương, hoà thuận

1 người xin bỏ cờ bạc, số đề

2 người xin siêng năng xưng tội, tham dự thánh lễ và trở về với Chúa

Xin tạ ơn trong công việc

Xin ơn chữa lành bệnh

Xin cho Ba mẹ được khoẻ mạnh

Xin ơn bình an

Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ

Xin cầu cho các Đẳng linh hồn

Xin cho kẻ lầm lạc trở về cùng Chúa

Xin cầu cho 

3 Linh hồn Giuse

1 Linh hồn Gioan

1 Linh hồn Lucia

 1 Linh hồn Têrêsa