Giáo hạt Tân Định: Cộng đoàn LCTX Nhà nguyện I-Nhã

WGPSG — Cộng đoàn LCTX nhà nguyện I-Nhã Dòng Tên đã bầu được BCH từ nhóm cầu nguyện LCTX của mình.

Vào lúc 14g15 ngày 27 tháng Hai năm 2015, việc bầu cử BCH được tiến hành dưới sự chủ tọa của cha Vicentê Đinh Trung Nghĩa, đặc trách nhà nguyện I-Nhã, còn có sự chứng kiến của Chị Thái Thị Thanh Lan, đại diện CĐ LCTX giáo phân, Chị Maria Lê Thị Thịnh và 3 chị đại diện CĐLCTX giáo hạt Tân Định cùng 17 thành viên CĐ LCTX của Nhà nguyện I-Nhã.

Cha đặc trách khai mạc với kinh Sáng Soi, xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa việc bầu cử. Cha ngỏ lời đón chào quý vị đại diện CĐ LCTX giáo phận và giáo hạt và quý vị thành viên hiện diện.

Cha nhấn mạnh về tinh thần làm việc, về nhân đức, lòng nhiệt thành, sự hăng say và hy sinh trong phục vụ, khiêm tốn, thân thiện. Vai trò của chức phận chỉ là phục vụ người khác. Với cương vị trong BCH là niềm hãnh diện nhưng cũng nên mức độ, không phô trương, biết cởi mở cơ cấu, chan hòa với mọi người.

Tiếp đến là phần bầu BCH như sau:

1- Đề cử 09 vị, nhưng 2 vị từ chối vì lý do riêng nên còn lại 07 vị ứng cử và đã đồng ý tham dự bầu chọn.

2- Bầu kín mỗi phiếu bầu 4 vị. Tổng cộng 17 phiếu. Kiểm phiếu ngay.

3- Kết quả 04 vị trúng cử như sau:

* Chị Nguyễn Thị Đoan Dung – Trưởng ban

* Chị Vĩnh Phúc: Phó ban

* Chị Nguyễn Thanh Phú – Thủ quỹ

* Anh Võ Tấn Đức – Thư ký

Vào lúc 17g30, cha đặc trách Vicentê đã chấp thuận và ký vào biên bản, ngài tuyên bố cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp. Chị Thanh Lan, đại diện CĐ LCTX-GP chúc mừng BCH mới có nhiệm kỳ là 3 năm 2015-2018. Sau đó là phần chụp hình lưu niệm trong bầu khí hân hoan.

Bài & Ảnh: Thế Hiển