Giám mục và chủng sinh Paris đến Vatican

Giám mục và chủng sinh Paris đến VaticanROMA, (Zenit.org) – Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng hôm nay, Thứ Tư, ngày 04 tháng Hai năm 2015, tại thính đường Phaolô VI của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời chào đoàn hành hương đặc biệt của Paris, gồm Đức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris ; ba giám mục phụ tá : Đức Cha Jérôme Beau, Đức Cha Eric de Moulins-Beaufort và Đức Cha Renaud de Dinechin ; cùng với khoảng 130 chủng sinh của Tổng Giáo phận này.

 
« Tôi chào thăm thân thiện những người thuộc khối pháp ngữ, cách đặc biệt chủng viện Paris, được dẫn dắt bởi Đức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris cùng với ba vị giám mục phụ tá của ngài », Đức Thánh Cha vừa nói vừa quay về phía Hồng Y và ba giám mục khác trong những tiếng tung hô không ngớt của các chủng sinh.
 
Đức Thánh Cha cũng bảo đảm với các chủng sinh qua lời cầu nguyện của mình cho họ : « Lời cầu nguyện của tôi đồng hành cùng những chủng sinh trên đường hướng đến chức tư tế thánh ».
 
Không như các chủng viện khác, Đại Chủng Viện Paris được chia thành 9 nhà độc lập dành cho các chủng sinh và một nhà khác dành cho năm khám phá ơn gọi.
 
Các chủng sinh chia sẻ đời sống cầu nguyện, huynh đệ và cộng đoàn theo từng nhóm riêng biệt tại mỗi nhà. Về việc theo đuổi các môn triết học và thần học, họ lại đến trường thần học của giáo phận có tên Collège des Bernardins  để cùng học với các giáo dân, tu sĩ cũng như các linh mục khác trong và ngoài giáo phận, và thậm chí ngoài nước Pháp.
 
Ngoài số các chủng sinh, những người khác đến đây với nhiều mục đích khác nhau : hoặc quan tâm đến lãnh vực thần học, hoặc được gửi đến theo chương trình huấn luyện ; hoặc để sau này phục vụ cho một sứ mệnh của giáo xứ, cộng đoàn dòng tu hay của giáo phận.

Tạ Ân Ban