Gia đình Cầu nguyện núi Đức Mẹ: Tham gia trang trí Thảm hoa (21/6/2014)

Ngày 21/6/2014 lúc 19 giờ 00 Gia đình “Cầu nguyện núi Đức Mẹ” đã tập trung để cùng tham gia trang trí thảm hoa nơi Cung Thánh của Nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi để chuẩn bị cho ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa vào Chúa nhật 22/6/2014. 

Xin Click vào đây để xem hình