Facebook chặn nhiều trang Công Giáo sau đó phục hồi

Ngày 18 thag1 Bảy, Facebook đã chặn truy cập vào hơn 20 trang Công giáo mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Facebook chặn nhiều trang Công Giáo sau đó phục hồi

Cho đến ngày 19 tháng Bảy, các trang Công giáo dường như đã được khôi phục, nhưng Facebook vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào.

Hầu hết các trang bị chặn đều có trụ sở tại Brazil. Một số trang web tiếng Anh cũng bị chặn, tuy nhiên. Một quản trị viên Công giáo Brazil đã được thông báo rằng Facebook đã xác định được hoạt động “nghi ngờ” trên trang của ông, nhưng một lần nữa không có lời giải thích nào khác được đưa ra.

Một trang phổ biến ở Mỹ liên quan đến việc tạm ngừng hoạt động là trang “Cha Rocky” do Cha Francis “Rocky” Hoffman, giám đốc điều hành của Radio Relevant quản lý, có gần 4 triệu người theo dõi trên Facebook. Giống như các quản trị viên khác bị ảnh hưởng, Cha Hoffman nói rằng ngài đã không nhận được lời giải thích về sự việc bị chặn này. Đài phát thanh Relevant đã ban hành một tuyên bố nói rằng hành động đột ngột của Facebook là một “cuộc gọi đánh thức.”

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn