Đức Thánh Cha viếng thăm một nhà dưỡng lão ở Roma

Cuộc viếng thăm của ĐTC diễn ra rất đơn sơ, nhưng những người già rất cảm động. Ngài xin họ cầu nguyện cho ngài, thăm hỏi và chụp hình lưu niệm với mỗi người, cũng như uống trà với họ.
Đức Thánh Cha viếng thăm một nhà dưỡng lão ở Roma

ROMA. Chiều thứ sáu 15-1-2015, ĐTC Phanxicô đã bất ngờ đến viếng thăm Nhà dưỡng lão Bruno Buozzi, ở ngoại ô phía đông Roma.

Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ các việc bác ái ĐTC dự kiến thực hiện mỗi tháng 1 lần vào ngày thứ 6 trong Năm Thánh Lòng thương xót.

Tháp tùng ĐTC trong cuộc viếng thăm có Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, là cơ quan phụ trách phối hợp các hoạt động Năm Thánh.

Tại nhà dưỡng lão Bruno Buozzi có 33 người già đang được săn sóc tại đây. Sau khi thăm viếng họ, ĐTC đã tiến sang Casa Iride gần đó là một nơi có 5 bệnh nhân ở trong tình trạng hôn mê được thân nhân săn sóc.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết qua cuộc viếng thăm này, ĐTC muốn nêu rõ giá trị và tầm quan trọng của người già, cũng như giá trị của phẩm giá con người ở mọi giai đoạn, chống lại nền văn hóa gạt bỏ.

LM Lucio Zappatore, dòng Camêlô, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Thế giới, ở Torre Spaccata, nơi có 2 nhà được ĐTC viếng thăm, cho biết phần lớn trong 33 người già ở nhà dưỡng lão Bruno Buozzi là những người neo đơn, rất ít thân nhân viếng thăm, và Casa Iride là một nhà dành cho những người trẻ, bị tai nạn lưu thông trầm trọng, và ở trong tình trạng như hôn mê. Đức TGM Fisichella đã đến quan sát hai nhà này và nói rằng đây chính là điều mà ĐTC muốn thăm viếng. Dự án này được hoàn toàn giữ kín cho đến khi ngài đến hai nơi đó.

Cuộc viếng thăm của ĐTC diễn ra rất đơn sơ, nhưng những người già rất cảm động. Ngài xin họ cầu nguyện cho ngài, thăm hỏi và chụp hình lưu niệm với mỗi người, cũng như uống trà với họ.

Ở nhà các bạn trẻ bị hôn mê, ĐTC cũng gặp thân nhân của họ, nhiều người cảm động đến rơi lệ vì sự gần gũi của ngài với họ trong đau khổ. (RG 15-1-2016)

(G. Trần Đức Anh, RadioVaticana 16.01.2016)